Výzva k úhradě členských příspěvků

18.02.2020

Vyzýváme ty členy KH ISMM Kopřivnice, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky za léta 2018 a 2019, což je 100,- Kč za jeden kalendářní rok, ať tak učiní neprodleně. Nejpozději však do 31. března 2020. Po tomto termínu už nebude možné příspěvky uhradit.

Členské příspěvky lze zaplatit vždy ve středu a čtvrtek od 18.15 do 20 hodin v kanceláři klubu na sportovní hale ZŠ E. Zátopka nebo na účet KH ISMM Kopřivnice: 56072388/5500. V případě že platba bude za rok 2018, bude variabilní symbol: 2018. Při platbě za rok 2019, bude variabilní symbol: 2019. Do poznámky vždy napište své jméno a příjmení.

Děkujeme.