Pozvánka na členskou schůzi Klubu házené Kopřivnice, z.s.

17.05.2021

V návaznosti na ustanovení článku č.II. bod 2.2. svolává výkonný výbor KH Kopřivnice XXVIII. členskou schůzi, která se uskuteční dne 26.května 2021 v 18:00 v prostorách haly KH Kopřivnice, Sportovní 741.