Nový partner - KVM Quarda

05.11.2019


Rádi Vám představujeme nového partnera klubu - společnost KVM Quarda s.r.o. Jedná se o rodinnou společnost bratrů Jaroslava a Radka Quardy z obce Sedlnice, kteří pracují v oboru již téměř 10 let. Společnost působí v oboru průmyslové automatizace a přesného strojírenství a nabízí zejména konstrukci, výrobu, montáž a servis jednoúčelových strojů a zařízení, včetně přípravků. Do portfolia patří také robotizovaná pracoviště pro montáž nebo kontrolu produkce.

Myšlenka založit vlastní společnost se nabízela mnoho let, došlo k tomu v roce 2014. Šikovnost, pracovitost a schopnost najít si místo na trhu znamenala značnou poptávku po službách této nově založené společnosti. Potřeba nalézt nové výrobní prostory vyústila v koupi a rekonstrukci bývalého areálu JZD v obci Sedlnice, kde nyní funguje provozovna. Společnost zaměstnává cca 10 zaměstnanců, převážně specializovaných technických oborů.

Dominantním oborem působnosti je automotive. Subdodavatelé automobilek nemají technická zázemí a poptávají vybavení montážních linek a vybavení pracovišť montážními, svařovacími, kontrolními, měřicími, testovacími a dalšími přípravky. Zejména v poslední době dochází k automatizaci a robotizaci pracovišť, což je voda na mlýn společnosti KVM Quarda s.r.o. Mezi její hlavní odběratele patří známé společnosti z okolí, např. Varroc Lighting Systems, s.r.o., Brose CZ spol. s r.o., MAHLE Behr Ostrava s.r.o., PLAKOR CZECH s.r.o., Mobis Automotive System Czech s.r.o. nebo PWO Czech Republic a.s.

Co se týče výrobku samotného, vždy se jedná o unikátní originální záležitost, určenou pro konkrétního zákazníka. Jako dosavadní vrchol lze označit 11 montážních stanovišť montážní linky pro světlomet VW 310. Konkurenční výhodou je fakt, že společnost je schopna vymyslet a vyrobit zákazníkovi vlastní technické řešení, které má lepší parametry než konkurenční.

V současné době společnost diverzifikuje svou činnost a nabízí další služby typu 3D tisku, např. pro zhotovení rychlého a levného prototypu v podstatě čehokoliv nebo prodej žádaných profilů z hliníku. Součástí snahy odlišit se a fungovat více bezpečně bez závislosti na nestabilním sektoru automotive, je rovněž zakázková výroba dílů dle dodané výkresové dokumentace nebo výroba pro jiné obory, např. zemědělské stroje. Vize do dalších let předpokládá prohloubení spolupráce s firmami z oborů mimo automotive tak, aby tento obor mezi odběrateli nedominoval. V plánu má společnost nákup řady nových sofistikovaných výrobních strojů a zařízení. Pozvolný mírný růst společnosti je cílem na další roky.

Společnost KVM Quarda s.r.o. vnímá skutečnost, že není, mimo regionální automotive firmy, příliš známá a ráda by se zviditelnila, čemuž může pomoci právě spojení s vrcholovým sportem. Povědomí o značce a "být viděn" je nedílnou součástí identity a života každé společnosti. Ta již sponzoruje bikrosový tým BMX Studénka, který dosahuje vynikajících výsledků nejenom v rámci ČR, ale i na soutěžích Mistrovství Evropy a světa. Spojení společnosti se sportem tak již funguje.

Představitelé společnosti oceňují možnost možné budoucí spolupráce s ostatními partnery KH ISMM Kopřivnice a rádi si zajdou na kvalitní házenou, která se v Kopřivnici zase po mnoha letech hraje. Těšíme se na vzájemnou spolupráci a děkujeme novému partnerovi za podporu!